Zmeniť adresu firmy nie je veľký problém

Podnikatelia si už dnes nevedia predstaviť, že by museli stáť v radoch na úradoch a čakať dlhé hodiny pri vybavovaní najrozličnejšej agendy, môžu tak urobiť z pohodlia svojich kancelárií či z domu online, pripojením sa na internet je všetko posielané bez nutnosti opustiť priestor bytu. Tak sa dá vykonať aj zmena sídla firmy. Rôzne okolnosti v živote nás donútia robiť mnohé zmeny v osobnom aj pracovnom živote, čo sa nutne musí odraziť aj v podnikaní. Konatelia či majitelia firiem musia pre dobro a zveľaďovanie firiem neraz urobiť veľa aj nepopulárnych rozhodnutí, ale ak si to vyžaduje zmena sidla sro elektronicky napredovanie firmy alebo skvalitnenie jej činnosti, niet o čom diskutovať. Zmena tak môže nastať aj v sídle spoločnosti, keď sú potrebné väčšie priestory alebo je potrebné presunúť prevádzku inam a podobne.

Zmeny zadajte do počítača online

Jedným zápisom môžete do OR zapísať aj viac zmien naraz, tak aj zmenu sídla, čím ušetríte financie za poplatky a čas, pretože proces bude rýchlejší a efektívnejší. Zmeny v OR zabezpečuje advokát, ak si ho objednáte a on vykoná zápisy za vás. Za tieto služby zaplatíte od 99,-eur do 329,-eur, na začiatku len 20% zo sumy, zvyšok po zápise zmien do OR.

Spoločnosť musí každú zmenu oznámiť aj úradom a tento úkon je možné urobiť po prijatí rozhodnutia zápisom zápisnice z valného zhromaždenia, preukázaním užívacieho či vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti, zapísanej v OR ako jej sídlo, v prípade umiestnenia sídla na nehnuteľnosti iného vlastníka je potrebný aj jeho súhlas. Oslovená spoločnosť za vás vypracuje dokumentáciu, ktorá je pri zápise zmien v OR potrebná spolu s návrhom a neskorším prevzatím potvrdenia o zápise, a s tým súvisiaci výpis z obchodného registra.

Dohoda je nutná v každom prípade

Internetové pripojenie je dnes už bežná záležitosť a väčšina podnikateľov sa snaží čo najviac agendy vybaviť online, pretože je to momentálne najefektívnejší spôsob ako podnikanie zvládnuť bez stresov a problémov, ktoré uberajú podnikateľovi energiu a hlavne čas. Ten môže venovať dôležitejším činnostiam alebo svojej rodine.