Správne horenie

Horenie. Je to chemická reakcia, pri ktorej vzniká svetlo a teplo. Jednoducho povedané, vznikne oheň. Aby drevo, brikety alebo uhlie horelo, je potrebné aby malo dostatočnú zápalnú teplotu a primeraný prísun vzduchu, kyslíka. Zamerajme sa teraz konkrétne na horenie dreva. Počas horenia dreva horia plyny nad jeho povrchom, čím vzniká plameň. Po vyhorení tohto plameňa drevo iba tlie. Po jeho zapálení sa voda v dreve začína odparovať, drevo sa chytá, praská. Tu je najviac dôležitý čerstvý vzduch. Ďalej sa drevo začína rozkladať, až nakoniec vyhorí na uhlíky, ktoré horia už bez plameňov, pričom z neho však stále sála teplo.

Ako majiteľ kamenného krbu, kachlí, pece, či akéhokoľvek iného druhu vykurovacieho zariadenia je potrebné vedieť, že závisí od kvality paliva, teda druhu dreva, jeho veľkosti, vlhkosti a ako bolo už spomenuté, dôležitý je čerstvý vzduch.

oheň

Najlepšou a ideálnou možnosťou je kúrenie suchým drevom, ktoré je kvalitné. A to práve z toho dôvodu, že čím je drevo vlhkejšie, tým je potrebné väčšie množstvo energie na odparenie vody z neho počas horenia. Teda drevo, ktoré využívate, by malo byť s obsahom vody menej ako dvadsať percent. Takže ak použijete vhodné drevo, ohnisko by malo zostať bez čmudí a dym by mal byť takmer neviditeľný.

A ako oheň založiť? Možno vás ako prvé napadlo použiť papier. Nie je to zakázané, avšak mal by sa používať čo najmenej, a to z toho dôvodu, že zanecháva po sebe veľa popola. Drevo vám vydrží najdlhšie pri najlepšom horení práve vtedy, keď sa zapália najskôr triesky, až potom polená, pričom drevo horí od vrchu až nadol.

oheň v krbe

Dávajte si však pozor na to, aby drevo horelo správne, bez úniku rôznych jedovatých splodín, teda aby nedymilo, ale horelo.

Nezabúdajte si svoj vykurovací systém však pravidelne čistiť, kontrolovať a udržovať v stave, aby nemohlo prísť k žiadnemu nebezpečenstvu alebo ohrozeniu na zdraví.