Silná rodina je základ

Základom je dobrá komunikácia…
…a otvorenosť, kedy sa všetci členovia cítia vypočutí a rešpektovaní. Jedným z najlepších spôsobov, ako posilniť vzťahy, je zlepšiť vašu schopnosť počúvať. Kým sa nebudeme poriadne vzájomne počúvať, nemôžeme budovať silné vzťahy.

tým

Dôležité je aktívne načúvanie
-venujte danej osobe svoju plnú pozornosť, prípadne vypnite televízor, alebo prerušte činnosť
-sústreďte sa na to, čo vám ten druhý hovorí namiesto toho, aby ste premýšľali nad svojou reakciou
-prejavte pochopenie pre city opačnej strany
-vyhnite sa mudrovaniu a dávaniu nevyžiadaných rád

Povzbudzujte ostatných, aby zdieľali svoje myšlienky a pocity
Umožnite všetkým členom rodiny – bez ohľadu na to, či sú mladí alebo malí – hovoriť o svojich myšlienkach a pocitoch. To neznamená, že sa nebudeme navzájom rešpektovať, práve naopak.
Od každého by sa malo očakávať, že sa bude vyjadrovať vhodnými spôsobmi. Keď ľudia cítia, že sú vypočutí a rešpektovaní, cítia sa lepšie, sú otvorenejší na riešenie problémov a skôr umožnia ostatným vyjadriť sa www.lordalex.sk/mozeme-sa-naucit-budovat-dobre-vztahy-a-vyvarovat-sa-chyb-aby-nas-domov-bol-skutocnym-domovom-/.

Trávte čas spoločne
V dnešnom uponáhľanom svete môže byť ťažké nájsť si čas na to, aby sme boli všetci spolu. Všetky vzťahy však potrebujú pozornosť – a to zahŕňa rodinu ako celok.
Rodinné rituály ponúkajú dať sa dohromady a vzájomne si vyžadujú potrebnú pozornosť. Je to jednoducho čas, ktorý je pravidelne vyčlenený na to, aby sme sa mohli stretnúť. Môže to predstavovať spoločné večere, oslavu, dovolenku, spoločné chodenie do kostola alebo prechádzky. Tieto rituály pomáhajú definovať, kto sme ako rodina. Poskytujú čas stretnúť sa, zdieľať skúsenosti a navzájom sa prepojiť.

srdce

Spravodlivé riešenie konfliktov
Vždy vznikne nejaký ten konflikt – je to prirodzená súčasť ľudských vzťahov. Treba k tomu však pristupovať tak, že veci, s ktorými nesúhlasíme, sa snažíme riešiť a nie sa zbytočne hádať.

Silná rodina je základ
3.5 (70%)2