Plameniak

Toto krásne a očarujúce stvorenie, ktoré je charakteristické mimoriadne dlhými nohami a krkom ružového alebo červeného sfarbenia. Plameniaky žijú v trópoch alebo subtrópoch. Veľmi často sa vyskytujú v prostredí v ktorom vydrží len málo živočíchov. Je to prostredie s vysokou salinitou alebo alkalitou. Zdržiava sa vo veľkých skupinách, kde sa môže nachádzať aj milión jedincov.
Tieto vtáky sú veľmi spoločenské. Tokanie prebieha spoločne v skupine. Počas tohto tokania sa pripravujú na párenie a znášanie vajec. O svoje mláďatá sa starajú týždeň alebo dva, až kým sa nenaučia chodiť. Neskôr sa tieto mladé plameniaky zhromažďujú taktiež do skupín. Mláďatá kŕmia rodičia ale sprevádzajú ich iné nepríbuzné dospelé vtáky.

plameňák

Znaky

Najcharakteristickejším znakom sú samozrejme ich veľmi dlhé nohy. Nie sú dĺžkou primerané k ich telu ako je to u iných vtákov. Telo je veľmi útle. Dlhé nohy im pomáhajú pri brodení sa vo vysokej vode. Tu treba spomenúť ich potravu. Živia sa len vybranými mikroskopickými rastlinami a živočíchmi. Sú teda veľmi potravinovo špecializované. Plameniaky majú taktiež dlhý a ohybný krk. Charakteristický je aj zakrivený zobák pomocou ktorého filtrujú mikroorganizmy z vody. Typickú ružovú alebo červenú farbu plameniakov spôsobuje ich potrava. Ide o farbivo, ktoré sa nachádza v riasach a kôrovcoch.

Potrava

Ako som už spomenula plameniaky sa živia rôznymi druhmi mikroorganizmov. Túto potravu získavajú tak, že sa brodia vo vode. Popri tom víria vodu a bahno. Potom ponorí zobák do vody a naberá do neho vodu. V zobáku sa voda filtruje a ostáva iba potrava. Na okrajoch jeho zobáka sa nachádzajú rady jemných platničiek a na niektorých aj jemné chĺpky.

ptáci

Typy

– Plameniak ružový
– Plameniak
– Plameniak červený
Tento druh vtáka je veľmi zaujímavý a jedinečný. Nie len jeho sfarbenie tela ale aj celková stavba je veľmi nevšedná. To že prežijú v podmienkach pri ktorých iné živočíchy nevydržia už len dopĺňa ich jedinečnosť. Nehovoriac o ich potrave a zvláštnom státí na jednej nohe, ktorým si regulujú teplo.