Čistenie kanalizácie krtkovaním

Odpadové rúry vo vašej domácnosti by ste mali pravidelne kontrolovať a dávať vyčistiť, pretože v prípade, že sa príliš dlho neprečistia, môže vzniknúť množstvo problémov. Okrem toho, že potrubie sa pravdepodobne upchá a voda z kuchynských i kúpeľňových odpadových rúr nebude dostatočne odtekať, môže sa stať aj taká situácia, že odpadová voda so všetkými nečistotami prerazí naspäť dovnútra cez odtokové miesta. Najčastejším dôvodom, prečo v kanalizačných šachtách a rúrach vznikajú nánosové usadené nečistoty, sú olejové a mastné zbytky. Kvôli ich mastnej a olejovej štruktúre sa na nich lepí všetko, čo potrubím preteká a hromadí sa to vo forme naplavenín, čím sa obmedzuje tok odpadovej vody.

Odtokové potrubie

Proces krtkovania https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/ sa vykonáva dvomi spôsobmi, podľa množstva usadených nečistôt a veľkosti potrubia, ktoré je nevyhnutné vyčistiť. Ide o elektromechanické alebo vysokotlakové čistenie, pričom obidve sú veľmi účinné. Čistenie pomocou vysokého tlaku sa realizuje vodným čerpadlom, ktoré je napojené na dlhú hadicu, ukončenú silnou tryskou, vyvíjajúcou intenzívny tlak. Tento intenzívny tlak svojou silou odstráni každú usadenú špinu a znovu spriechodní znečistené zapchaté rúry. Vysokotlakové čerpadlo je vstavané v aute a intenzita tlaku sa dá ovládať, takže táto metóda je relatívne bezpečná, pracovník nemusí počas procesu čistenia ísť dovnútra a hrozba vzniku možnej škody na potrubí je veľmi nízka. Druhý spôsob čistenia pomocou elektromechanického prístroja s rotačnou pružinou, dokáže taktiež zlikvidovať usadené a dokonca aj pevné nečistoty a uvoľniť nepriechodné odpadové rúry. Výhodou elektromechanického čistenia je možnosť výberu rôznych koncoviek, čím sa dá dostať aj do ďalekých a úzkych priestorov.

Odtok vody

Keď si teda všimnete, že voda niekde slabšie odteká, pravdepodobne sa vám upchalo potrubie a je potrebné túto situáciu, čo najskôr vyriešiť, aby nevznikla ešte väčšia škoda. Preto je veľmi závažné, aby ste odpadové potrubia a kanalizáciu pravidelne kontrolovali, pretože regulárnou kontrolou viete predísť nebezpečným problémom, ktoré by mohli spôsobiť zničenie a celkovú výmenu odpadových rúr.

Založenie s.r.o. a jej zápis do OR

K najčastejším formám podnikania sa radí zalozenie sro. Táto sa následne musí zapísať do Obchodného Registra a to so všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré si v stručnosti predstavíme. Čo sú teda tie základné informácie, ktoré musíte o takejto spoločnosti poskytnúť?

Zo všetkého najskôr je faktorom meno spoločnosti, resp. výber obchodného mena, pod ktorým bude tento projekt fungovať. Tu je však dôležité, aby bol názov originálny, aby nebolo totožný s názvom spoločnosti iného podnikateľa. V takom prípade by tento mohol podať žalobu a takisto by mohlo dochádzať k istým nejasnostiam, nezmyslenej zámene podnikateľských aktivít s inou osobu. Z týchto dôvodov je pred zaregistrovaním obchodného mena v OR odporučené, overiť si jeho dostupnosť na webovej stránke obchodného registra.

podnikateľka, úsmev

Rovnako dôležitý je výber predmetu podnikania, čiže oblasti, v ktorej sa založená spoločnosť rozhodne poskytovať svoje služby či skrátka niečo predávať verejnosti. Na výber sú pritom tri odvetvia, resp. živnosti a to konkrétne voľné, viazané a remeselné. A to s tým, že k voľnej živnosti sa nevyžaduje odborná spôsobilosť, zatiaľ čo u ostatných dvoch áno. Zoznam viazaných a remeselných je dostupný v prílohách živnostenského zákona, voľné živnosti sú dostupné na webe Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky.

pero, biznis

Každá spoločnosť musí byť zaregistrovaná v OR pod nejakým sídlom, resp. adresou. Do obchodného registra sa preto musí zaevidovať sídlo spoločnosti. A v tomto prípade môže ísť o adresu nejakej nehnuteľnosti, nebytového priestoru, ale ako sídlo spoločnosti sa môže zadať aj dom, resp. byt. V neposlednom rade tiež virtuálne sídlo, ktoré sa stáva populárne kvôli nízkemu nájomnému. Vhodné pre začínajúcich podnikateľov alebo tých, čo v kancelárii neplánujú tráviť všetok čas.

Po týchto úkonoch zostáva určiť osobu, ktorá bude konateľom.