Čo sú to ready made sro?

Ak budete hľadať v ponuke firiem, ktoré predávajú obchodné spoločnosti, určite tam natrafíte aj na ready made sro. Čo sú vlastne obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli založené týmito firmami a účelom ich založenia bol následný predaj. Tieto (pred)založené ready made spoločnosti sú špecifikované ako tie, s ktorými sa ešte žiadna podnikateľská aktivita nevykonávala. Zvyčajne ide o novozaložené eseročky, ktoré sa teda založili len preto, aby sa predávali. Ale komu?

Najčastejšie podnikateľom, ktorí chcú začať podnikať v čo najkratšom čase a vyhnúť sa tým zdĺhavému procesu, ktorý so sebou prináša zakladanie novej firmy. V tomto prípade treba dodať, že takéto založené obchodné spoločnosti už majú vybavené:

Mladý podnikateľ

  • Zápis v obchodnom registri
  • IČO a DIČ
  • Živnostenský list
  • Registráciu na daňovom úrade a v mnohých prípadoch aj registráciu pre DPH
  • Splatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 EUR

Biznis, podanie rúk

Pojem ready made ich skutočne dobre vystihuje, nakoľko tento pojem môžeme do slovenčiny preložiť ako predpripravené. Sú založené a ideálne pripravené na rýchly štart podnikania po tom, ako sa na kupujúceho prevedie ich obchodný podiel. Po prevode obchodného podielu na kupujúceho sa tento stáva konateľom v s.r.o. Tým pádom mu vzniká právo vykonávať obchody a podnikateľské činnosti v mene tejto spoločnosti. Pri takejto kúpe, resp. prevode sa na základe záujemcovej požiadavky môže zmeniť napríklad meno alebo sídlo s.r.o., prípadne ďalšie údaje. V každom prípade je kúpa takejto predzaloženej firmy časovo o dosť kratšia a rýchlejšia, než keby si mal podnikateľ prejsť procesom zakladania novej firmy.

  • Založenie novej eseročky môže zabrať niekoľko týždňov, zatiaľ čo kúpa založenej iba niekoľko dní.

Po prevode a vymenovaní nového spoločníka, resp. konateľa sa podá návrh na zápis týchto zmien do obchodného registra. Registrový súd by mal tejto žiadosti vyhovieť do pár dní.