Ako využívate energiu v domácnosti

Spotreba energií a ich šetrenie je dnes globálnou otázkou číslo jeden. Je to fakt ktorý sa netýka iba spoločností ale aj samotných jednotlivcov

Energia je hybnou silou ekonomiky ale aj bežného života

Energia, nech už je v akejkoľvek podobe je základom pre ekonomický rast. Rôzne druhy priemyslov a odvetví využívajú energie pre svoje fungovanie. Energiu ale využívame aj my, jednotlivci v bežných domácnostiach. Pri výrobných procesoch sa využíva najmä elektrina. Na vykurovanie, na fungovanie strojov a prístrojov a mnohé ďalšie úkony, ktoré by bez tejto energie boli stratené. Obrovské množstvo energie ale človeka niečo stojí. Výroba ale aj spotreba má svoje pre aj proti. Na jednej strane nám zabezpečuje takmer všetky vymoženosti moderného sveta ale na druhej strane môže zanechávať negatívne stopy na životnom prostredí. To si všímajú najmä vedci sledujúci klimatické javy na Zemi. Za posledné roky ale dvíhajú varovný prst.

šetriť energie môžeme viacerými spôsobmi

Opatrenia na zníženie zaťaženia na životné prostredie

Nielen firmy ale aj zástupcovia jednotlivých štátov sveta pravidelne rokujú na túto tému. Snažia sa nájsť východisko z tejto zamotanej situácie. Dôležitým je pritom zachovanie takej miery užívania energií aby ekonomika a výroba fungovala ale za predpokladu zníženia dopadu negatívnych vplyvov na klímu. Dostalo sa teda dosť miesta pre rôzne projekty, zákony, odbory a hnutia za našu zelenšiu budúcnosť. Vlády začali schvaľovať rôzne granty a podpory je tých, ktorý sa rozhodli byť priateľskejší k našej planéte.

dotácia na obnovu budov bude prístupná občanom

Občan ako jednotlivec ktorý môže prispieť k lepšiemu svetu

Aj u nás na Slovensku bolo vyhlásených viacero dotácii na podporu znižovania emisií a spotreby energie. Aj v mesiaci marec tohto roku sa budú opäť otvárať výzvy na obnovu budov. Je to dotácia na rekonštrukciu budov a rodinných domov, ktoré sa jej sformovaním rozhodnú zvýšiť efektivitu hospodárenia s energiami aspoň o 30%. Je to dobrá správa pre všetkých majiteľov starších rodinných domov. Efektívnejšie využívanie energií im totiž okrem rekonštrukcie prinesie aj značnú úsporu finančných prostriedkov z rodinného rozpočtu. Môžu teda získať energetický certifikát na dom Certifikaciabudovy, ktorá im neskôr zvýši cenu nehnuteľnosti ale aj uľahčí získanie hypotéky. Informácie o energetickej certifikácii nájdeme aj na stránkach Certifikácia budovy – energetické centrum.