Administratívne služby

Podávanie daňových priznaní, podpisovanie zmlúv, uzatváranie poistení nehnuteľností či investovanie financií, to sú oblasti, v ktorých nikto nie je stopercentne „doma“, a práve na tieto záležitosti máme odborníkov, ktorí ich za nás vybavia alebo nám poradia na profesionálnej úrovni.

tiskárna

K službám administratívneho charakteru patria :

  • Vydávanie certifikátov

Patria sem služby spojené s vydávaním certifikátov v akejkoľvek oblasti, ktoré momentálne potrebujete. Pozor však, nie každá administratívna služba zahŕňa vydávanie certifikátov.

  • Kancelárske a administratívne služby

Tieto služby zahŕňajú prácu priamo z kancelárie, môže sa jednať o poradenstvo v oblastiach pracovných zmlúv, rôznych dokumentov zo súdov, prípadne uzatváranie dohôd a zmlúv o kúpe a predaji.

úplatek

  • Rozmnožovanie a kopírovanie

Potrebné kópie dôležitých dokumentov, ktoré potrebujete, vám urobia pracovníci v „kopy“ centrách, obsluhujúci kopírovacie a rozmnožovacie stroje.

  • Call centrá

Sem radíme služby poskytované cez telefón, ktoré si vybavíte priamo a pohodlne z domu.

  • Informačné kancelárie

Služby informačných kancelárií zahŕňajú poskytovanie správ o zmenách v rôznych oblastiach života, napríklad na dopravnom inšpektoráte či úrade práce.

  • Kresličské a grafické práce

Ľudia, poskytujúce tieto služby, sú grafici, ktorých môžete osloviť na vytvorenie návrhu pri stavbe domu, v niektorých technických záležitostiach alebo pri zariaďovaní interiéru. Na tabletoch či počítačoch vytvoria návrhy podľa vašich predstáv.

  • Účtovníctvo

Poradenstvo v oblasti odvodov, daní a vlastne vo všetkom, čo sa týka finančníctva pre stredné a malé podniky, ale aj pre širokú verejnosť.

umění

  • Financie a investície

Pri finančných problémoch, s poistením nehnuteľností, vybavovaním úveru či hypotéky vám pomôžu finanční manažéri a tiež vám poradia, ktorá banka či iný finančný dom má najvýhodnejšie ponuky.